Predajca

Názov:SECOMP s.r.o.
IČO:31697879
DIČ:2020507203
IČ DPH:SK2020507203
Mesto:Trebišov
PSČ:07501
Adresa:M.R.Štefánika 49
Telefón:056/6726014
E-mail:secomp@secomp.sk
Kontakt:Michal Babej
Okresný súd Košice I

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 055/729 07 05
  • 055/622 76 55
Fax:
  • 055/622 46 95